Overview of residence permits

If you hold one of the following Dutch residence permits, and if you meet the other criteria, you qualify for the standard tuition fee.

 • Asiel onbepaalde tijd (Asylum permanent residence permit; type IV)
 • Asiel bepaalde tijd (Asylum temporary residence permit; type III)
 • Regulier onbepaalde tijd (Ordinary permanent residence permit; type II)
 • Regulier bepaalde tijd (Ordinary temporary residence permit; type I) subject to one of the following restrictions as stated on your residence permit:
  - verblijf ter adoptie of als pleegkind
  - verblijf als alleenstaande minderjarige vreemdeling
  - uitoefenen van het gezinsleven cf. art. 8 EVRM
  - verblijf als vreemdeling die buiten zijn schuld niet uit Nederland kan vertrekken
  - gezinshereniging * 
  - verblijf bij partner of echtgenoot * 
  - vervolging van mensenhandel
  - verblijf onder beperking cf. beschikking staatssecretaris
  - speciale regeling 2007 (generaal pardon)
  - verblijf als gemeenschapsonderdaan bij burger van de Unie
  - tijdsverloop in asielprocedure
  - wedertoelating
  - voortgezet verblijf na verblijf op grond van een van bovenstaande redenen * (continued residence after residence under any of the above restrictions)

Note: only under certain conditions!