Accountancy - Voltijd

Kies je voor Accountancy, dan houd je van puzzelen. Je leert de betekenis van jaarcijfers kennen en dat triggert je: hoe analytisch, integer en zelfstandig ben je eigenlijk? Kun je het belang van het bedrijf en de maatschappij laten meewegen in je oordeel? Je leert de broodnodige theorie in de collegebanken bij vakken als bedrijfsadministratie, controleleer of externe verslaglegging. Maar je doet ook praktijkervaring op. Je duikt in de laatste IT-ontwikkelingen, krijgt les van (gast)docenten die het vak in de vingers hebben en volgt praktijklessen op locatie: bij accountantskantoren, ministeries of andere organisaties. Waar beter dan in wereldstad Den Haag proef je je toekomstige carrière als accountant?

Contact the study

Je vragen over toegangseisen, instromen en studeren stel je via bfm@hhs.nl. Je kunt ook bellen naar 070 – 445 79 58. 

Structure of Accountancy - Voltijd

Assistance during your studies

Studeren doe je niet alleen

Je krijgt hulp bij het studeren. De opleiding Accountancy is een intensieve studie. Daarom is individuele aandacht belangrijk. Vanaf het eerste jaar voer je gesprekken met je studieloopbaanbegeleider. Dat is altijd een docent van je opleiding. Je kunt je begeleider het hele jaar door vragen stellen, bijvoorbeeld over je studieplanning, je stages, of je carrière. Samen bespreek je je studieresultaten, waar je interesses liggen en of de opleiding Accountancy nog steeds bij je past. Ook handig: je wordt gematcht met een tweedejaars student. Hij of zij neemt je op sleeptouw en maakt je wegwijs binnen de opleiding. Tweedejaarsstudenten ontwikkelen zo hun coachingskills en helpen jou naar betere studieresultaten.

Heb je extra hulp nodig, of loop je tegen een probleem aan? Ga dan langs bij de studentendecaan. Je kunt hier aankloppen voor advies bij studiemoeilijkheden, persoonlijke problemen, (financiële) ondersteuning of andere bijzondere omstandigheden.

Collect ECTS

Bindend studieadvies (BSA)

In het eerste studiejaar moet je minimaal 50 van de 60 studiepunten halen. Het kan bovendien zo zijn dat je als onderdeel van de te behalen 50 punten een bepaald vak moet hebben behaald.

Lees de volledige regels en alle eisen voor het BSA in hoofdstuk 7 van de onderwijs- en examenregeling (OER) van jouw opleiding.
 
Als je aan alle eisen voldoet, krijg je van de examencommissie een positief studieadvies en mag je gewoon verder met je studie. Als je hier niet aan voldoet krijg je een negatief bindend studieadvies (NBSA) en moet je de opleiding verlaten.
 
De examencommissie kan rekening houden met persoonlijke omstandigheden, zoals ziekte of topsport. Dit wordt per geval bekeken. Het kan zijn dat het studieadvies wordt uitgesteld, eventueel met bepaalde voorwaarden waaraan je dan in het volgende studiejaar moet hebben voldaan.
 
Je bent zelf verantwoordelijk voor je studievoortgang. Trek dus op tijd aan de bel en neem contact op met je SLB-er, als het niet gaat zoals zou moeten.

Minors

Je studie samenstellen

Een minor bestaat uit één of meer keuzevakken waarmee je je opleiding een persoonlijk tintje geeft. Je kiest ze zelf, of in overleg met je studieloopbaanadviseur. Tijdens je opleiding Accountancy volg je een keuzevak in het derde jaar en kies je één minor in het vierde jaar voor vijftien studiepunten. Veel studenten kiezen voor de minor public management. Je leert daarin meer over het accountantsvak in de publieke sector: organisaties zonder winstoogmerk. Onderzoek de financiële situatie van een klein ziekenhuis, bestudeer de externe verslaglegging van hogescholen of neem extreem hoge inkomens in die publieke sector onder de loep.

Na de opleiding accountancy ben je assistent-accountant. Wil je de arbeidsmarkt bestormen én doorleren? Kies dan een minor in de richting van registeraccountant (RA) of accountant-administratieconsultant (AA). 

Working methods

Colleges, vaardigheden en projecten

In je eerste twee jaar volg je veel colleges. En dan vooral werkcolleges, waarin je lekker kunt overleggen en veel vragen kunt stellen. Je krijgt les van docenten van De Haagse of van gastsprekers uit de accountancypraktijk. De groep waarmee je college hebt, telt maximaal 30 studenten. Vaardigheden als presenteren, rapporteren en communiceren oefen je in practica. Dan zit je met een klas bij elkaar en krijgt iedereen een actieve rol.

Alles wat je leert, pas je toe tijdens projecten. Soms doe je die alleen, maar meestal werk je samen. Na een vak maak je een toets. Aan het einde van elke periode maak je gemiddeld 4 schriftelijke tentamens. Daarmee oefen je ook voor het landelijk examen die je in het vierde jaar maakt. 

Contact our Study & Career Centre Contact us by phone (+31) (0)70 445 8595 or by email studycareer@hhs.nl

Interested in
Accountancy - Voltijd?

Sign up now or try the study for a day with us!