Wellbeing Week aims to improve student wellbeing with diverse programme

From Monday 22 to Saturday 27 March included, the Wellbeing Week will be organised at The Hague University of Applied Sciences for you and all other students. The programme offers many activities, digital as well as physical (in two languages). The coordinator Fee Romein likes to address the target group directly in her work: “We would like to show you how you matter during this week. That we know what you are struggling with. And we hope that this week will give the opportunity to start a movement, where you, along with so many other students, can tell us what you need.”

The Hague University of Applied Sciences uses the study advance funds to improve your education. How we will do this is described in the THUAS Quality Agreements. A part of this money will be used to improve the wellbeing of the students in these difficult times. The Wellbeing Week is a beautiful example of this. Such a week is extremely necessary, Fee Romein stated. “Students already experienced a pressure to perform even before the pandemic. Their situation has only become more difficult over the past year. In the coming Wellbeing Week we want to support them. We hope that as many students as possible will participate. We would like to use their contribution and reviews for the next Wellbeing Week in November.”

Students less in the picture

Fee and many other colleagues outside the University of Applied Sciences are worried that students are literally and figuratively less visible. Fee: “As a student, you have not gotten the opportunity to build a strong network yet. And if you do have a strong network already, it is more difficult to get in touch due to the restrictions. Of course our main job as a university of applied sciences is to teach. But along with the teaching duty, we also have a caring duty. As far as I am concerned, that should be given priority now.”

‘But along with the teaching duty, we also have a caring duty. As far as I am concerned that should be given priority now’

This caring duty can be interpreted in several ways. “As Policy Staff Member I would like to dedicate a couple of hours every week to call students. Students who are not feeling well, experience difficulties drawing attention to the issues they are

having. At the same time they appreciate the proactivity of the University of Applied Sciences. Sometimes all it takes is a call: How is it going with you? How are you holding up?”

Several programmes

For the Wellbeing Week, Fee and her team, along with the students, have created several programmes together. “As a student you can improve your skills in workshops. Or participate in (physical) sport activities. There will be moments of relaxation, with yoga for example and/or cook and eat with other students in a cosy atmosphere. But these programmes offer also workshops focused on the less happy times of this period. How do you deal with stress and pressure at home? With loss and grief? You can sign up for a mindfulness training or a study happiness workshop. Or you can have your headphones on for a so called ‘walk-talking’ activity outside. A genuinely nice initiative is also ‘fast friends’, where you can meet other people and together – in pairs – you can go outside for a walk or a bicycle ride and get to know each other better.”

Start of a movement

After the Wellbeing Week the students’ wellbeing will still be a point of focus. Fee tells us that the University of Applied Sciences will organise quality research into the student counselling on didactics and personal matters. “Based on the results, we will adjust and improve the counselling where necessary. We will also start working on student wellbeing based on the results of the NSE. We will do everything we can to get a better overview of how we can improve the students’ wellbeing. Organising the Wellbeing Week is only a part of it. I would like to ask our students to do the following: please participate in the wellbeing week and join the movement afterwards where you and your fellow students share what you need to be able to learn better.”

 

Van maandag 22 tot en met zaterdag 27 maart organiseert De Haagse Hogeschool voor alle studenten de Wellbeing Week. Op het programma veel activiteiten, zowel digitaal als fysiek (buiten in tweetallen). Coördinator Fee Romein richt zich in haar werk graag direct tot de doelgroep: “We willen jou in deze week laten zien dat je ertoe doet. Dat wij weten waarmee je worstelt. En we hopen dat je ná deze week mede vorm wilt geven aan een beweging, waarin jij en zoveel mogelijk andere studenten aangeven wat jullie nodig hebben.

De Haagse Hogeschool gebruikt de centrale studievoorschotmiddelen om het onderwijs aan jou te verbeteren. Hoe we dat willen doen, staat in De Haagse Kwaliteitsafspraken. Een deel van die zak met geld wordt gebruikt om de begeleiding en het welzijn van de studenten in deze lastige tijd te verbeteren. De Wellbeing Week is daarvan een mooi voorbeeld. Zo’n week is ook hard nodig, vindt Fee Romein. “Studenten hadden het vóór corona al lastig door de prestatiedruk. Hun situatie is het afgelopen jaar alleen maar lastiger geworden. In de komende Wellbeing Week willen we ze een hart onder de riem steken. We hopen dat zo veel mogelijk studenten meedoen. Hun input en reviews willen we graag gebruiken voor de volgende Wellbeing Week in november.”  

Studenten minder in beeld  

Het baart haar en veel andere collega’s binnen de hogeschool zorgen dat studenten zowel letterlijk als figuurlijk minder in beeld zijn. Fee: “Als student heb je nog niet zo’n groot netwerk op kunnen bouwen. En als je dat al hebt, is dit door de beperkingen moeilijker aan te spreken. Natuurlijk zijn we er als hogeschool om les te geven. Maar we hebben als onderwijs óók een zorgplicht. Die zou wat mij betreft nu meer voorop moeten staan.”  

‘We hebben als onderwijs óók een zorgplicht. Die zou wat mij betreft nu meer voorop moeten staan’  

Die zorgplicht kan op verschillende manieren worden ingevuld. “Ik zou als beleidsmedewerker één dagdeel per week de tijd kunnen krijgen om studenten te bellen. Studenten met wie het niet zo goed gaat, ervaren een hoge drempel om aandacht voor hun situatie te vragen. Tegelijkertijd waarderen zij pro-activiteit van de hogeschool. Even een telefoontje: hoe gaat het met je, red je het een beetje?”   

Divers programma  

Voor de Wellbeing Week hebben Fee en haar team samen met studenten een divers programma samengesteld. “Als student kun je in workshops je vaardigheden vergroten. Of meedoen aan (fysieke) sportactiviteiten. Er zijn momenten van ontspanning, met bijvoorbeeld yoga en/of gezellig koken en eten met medestudenten. Maar in het programma zitten ook workshops die gericht zijn op de minder leuke kanten van deze tijd. Hoe ga je om met stress en spanning thuis? Met verlies en verdriet? Je kunt je opgeven voor een mindfulnesstraining of een workshop studiegeluk. Of je gaat met een koptelefoon op naar buiten voor een zogenoemde ‘walktalking’. Een hartstikke leuk initiatief is ook ‘fast friends’, waarbij je mensen kunt ontmoeten en samen – in tweetallen – naar buiten kunt gaan om elkaar tijdens een wandeling of fietstocht beter te leren kennen.”   

Begin van een beweging  

Na de Wellbeing Week is studentenwelzijn nog steeds een punt dat volop aandacht verdient. Daarom vertelt Fee hoe de hogeschool kwalitatief onderzoek laat doen naar persoonlijke en didactische studentbegeleiding. “Op basis van de uitkomsten daarvan zullen we het aanbod waar nodig aanpassen en verbeteren. We gaan ook aan de slag met de uitkomsten van de NSE op het punt van studentenwelzijn. Kortom, we willen er alles aan doen om een beter inzicht te krijgen in hoe we het studentenwelzijn kunnen verbeteren. Het organiseren van de Wellbeing Week is maar één facet daarvan. Ik wil daarom graag een oproep aan studenten doen: doe mee met deze week en ná de week met een beweging waarin jij als student samen met heel veel anderen aangeeft wat jullie nodig hebben om lekker in je vel te kunnen studeren.”